बैसी स्थान मंदिर, साहिबगंज (Baisi Sthan Temple) – Sahibganj

Baisi Sthan Mandir is located at Kamal Tola, Sahibganj.